ĮKAINIAI PRIVATIEMS ASMENIMS

 

Energetikos įrenginių iki 50 kW šiluminės galios, priežiūros ir remonto paslaugų įkainiai

Įkainiai darbo dienomis nuo 8-17 val.:

PaslaugosKaina Eur (be PVM)
Pirma darbo valanda atvykus specialistui120,00
Kiekviena papildoma valanda30,00
Transporto išlaidos vienam kilometrui, objektui esant už Kauno miesto ribų, skaičiuojant atstumą į abi puses0,40
Darbo užmokestis specialistui, už kelionės valandą vykstant į objektą, esantį už Kauno miesto ribų20,00

 

Įkainiai darbo dienomis po darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis:

PaslaugosKaina Eur (be PVM)
Pirma darbo valanda atvykus specialistui240,00
Kiekviena papildoma valanda60,00
Transporto išlaidos vienam kilometrui, objektui esant už Kauno miesto ribų, skaičiuojant atstumą į abi puses0,40
Darbo užmokestis specialistui, už kelionės valandą vykstant į objektą, esantį už Kauno miesto ribų20,00

 

*Jei atliekamų darbų trukmė yra ilgesnė nei viena darbo diena, darbo įkainiai skaičiuojami 
pagal atskirą susitarimą. Už darbo metu sunaudotas medžiagas ir detales apmokama atskirai.
Paslaugų kainos galioja nuo 2015-08-01 dienos.
Energetikos įrenginių remonto bei techninės priežiūros darbai atliekami remiantis LR galiojančiais teisės aktais, 
t.y. „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“,
„Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės“.

ILGALAIKIŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

Šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo, technologinio valdymo, šilumos įrenginių priežiūros ir remonto sutarčių sudarymas su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Sudarius ilgalaikę sutartį keičiasi priežiūros ir remonto paslaugų įkainiai. 

SUDAROMOS SUTARTYS:

  • Šilumos ūkio priežiūra
  • Dujų ūkio priežiūra
  • Katilinės priežiūra
  • Dujas deginančių technologinių įrenginių priežiūra (kepyklos, dažyklos, džiovyklos ir t.t.)

Dėl sutarčių sudarymo kreiptis elektroniniu paštu: info@katiludalys.lt

Tel. nr. +370 37 26 10 93
Mob.tel.:+370 657 86 797